Fysisk helse

Fysisk helse

Muskel og skjelettplager er den største årsaken til sykefravær i Norge, og har ofte bakgrunn i fysiske belastninger på arbeidsplassen. HMS-Senteret kan bistå med forebyggende og helsefremmende tiltak for å redusere muskel- og skjelettplager.

  • Ergonomisk vernerunde er sentralt i kartlegging av de fysiske arbeidsforholdene for arbeidstakerne. HMS-Senteret bistår på vernerunder sammen med verneombud og leder.
  • HMS-Senteret AS bistår med Risikovurdering av manuelt arbeid og ensformig gjentakelsesarbeid, som består av kartlegging av arbeidsoperasjoner og vurdering av helsemessig risiko for belastningsplager for å iverksette forebyggende tiltak.
  • Arbeidsplassvurdering består av en ergonomisk vurdering gjennom analyse av arbeidsplassens utforming i forhold til arbeidstakernes oppgaver samt forslag om evt. forebyggende tiltak. Ergonomisk arbeidsplassvurdering gjennomføres av fysioterapeut i samarbeid med arbeidstaker(e).
  • HMS-Senteret AS utfører arbeidsplassvurderinger i ulike bransjer som bygg- og anlegg, verksted, helse- og omsorgsektoren, barnehage og kontorarbeidsplasser etc.
  • Våre fysioterapeuter kan også være med i planlegging og utforming av nye arbeidsplasser; for eksempel i forbindelse med omorganiseringer eller nybygg.
  • Funksjonsundersøkelse. Våre fysioterapeuter bistår med individuell kartlegging og undersøkelser ved muskel- skjelettplager med tanke på forebyggende tiltak, egentrening , videre henvisning til behandler i primærhelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten.
  • Individuell treningsveiledning. HMS-Senteret har et overordna helsefremmende frisklivs fokus. Vi utarbeider tilpassede treningsprogram for ulike yrkesgrupper i tillegg til individuelt tilpassede treningsprogram.
  • HMS-Senteret AS skreddersyr gruppetilbud. Ta kontakt for drøfting.

Pilates grupper drives av HMS- Senteret to kvelder i uka; mandag og torsdag. Påmelding via kurs.

  • HMS-Senteret har etablert et tett samarbeid med en treningssenterkjede som innebærer gode prisavtaler for våre bedriftshelsekunder, videre muligheter for bruk av treningssenteret i forbindelse med oppfølging av våre fysioterapeuter samt muligheter for skreddersydde grupper og temasamlinger internt for våre kunder relatert til fysisk aktivitet, trening og livsstilsendring.

 Ta kontakt for konsultasjon og nærmere avtale.