Om HMS-Senteret AS

Vi holder til å trivelige lokaler i 2. etg. av Coop-bygget i Melhus sentrum.

Tilgjengelighet: Alle ukedager mellom 08.00-15.30, samt krise og akuttberedskap etter avtale med den enkelte virksomhet. Våre rådgivere er mye ute på oppdrag i bedriftene, så kontakt oss gjerne på telefon eller e-post for nærmere avtale.

 

Tlf 93 26 59 61
Tlf 45 39 73 04
Tlf 46 41 28 17

E-post: post@hmsmelhus.no

Solveig G. Moen
Daglig leder / bedriftssykepleier / veileder / treningsinstruktør

Videreutdanning i organisasjon og ledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, biologisk psykologi og coaching/relasjonsledelse. Sertifisert i Medarbeider Tilfredshet Monitorering – MTM®, fra Sensus. Sertifisert bruker av Belbin Teamutviklingsverktøy. NLP Practitioner. Fordypning innen psykososialt arbeidsmiljø og ledelse. Bred erfaring innen arbeidshelse med b.la. oppfølging av sykemeldte, konflikthåndtering og undervisning/opplæring innen de fleste HMS-tema. Fordypningskurs i psykologisk stress og krisebearbeiding. Statens grunnkurs i verne- og helsearbeid. Godkjent kursleder i grunnopplæring i arbeidsmiljø med snart 16 års erfaring. Sertifisert som prosessveileder i metodikken ”Langtidsfrisk”. Sertifisert og 30 års erfaring som helse- og treningsinstruktør innen ulike individuelle og gruppeaktiviteter. Veilederkompetanse.

» solveig.moen@hmsmelhus.no

Unni Skånøy.
Bedriftssykepleier
Sykepleier. I tillegg til å være fast kontaktperson for en rekke bedrifter, gjennomfører hun helse- og arbeidsmiljøsamtaler, arbeidsrelatert screening som hørselstester og spirometri, vaksinering og bistand ved oppfølging av sykemeldte.

Godkjent kurs i Motiverende intervju – en profesjonell samtale for å finne indre motivasjon til endring hos mennesket.
Veileder innen livsstilsendring. Erfaring med prosjektjobbing innenfor rehabilitering. Er også svært opptatt av det psykososiale arbeidsmiljøet hos bedrifter. 

 

» Unni.Skanoy@hmsmelhus.no

Helge Mjøen
Seniorrådgiver og veileder

Utdanning: Mastergrad i ledelsesfag, veilederutdanning og pedagogisk utdanning

Mer enn 20 års erfaring fra rådgivnings- og veiledningsarbeid. Har bred erfaring fra strategiarbeid i organisasjoner, pedagogisk utviklingsarbeid og arbeidsmiljøprosesser. Han er i tillegg til ca 20% stilling hos HMS-Senteret, høyskolelektor og underviser på Bacherlorstudiet ved Handelshøyskolen i Trondheim. Helge jobber individuelt som veileder, men hovedsakelig som prosessveileder innen tema Strategi-, organisasjons- og ledelsesutvikling for HMS-Senterets kunder. I mange tilfeller er problemstillinger innenfor Helse-,Miljø og sikkerhet knyttet til det organisatoriske arbeidsmiljøet.

Tlf. 906 83 352

Stine Vinsnesbakk.
Bedriftssykepleier

Sykepleier. I tillegg til å være fast kontaktperson for en rekke bedrifter, gjennomfører hun helse- og arbeidsmiljøsamtaler, arbeidsrelatert screening som hørselstester og spirometri, vaksinering og bistand ved oppfølging av sykemeldte. 

Har erfaring fra akuttmedisin – behandling av akutte og kritisk syke. Rusakuttmottak – rus -og avgiftningsbehandling. 
Erfaring innen psykisk helse. 

Godkjent instruktør i Hjerte -Lungeredning, Førstehjelp og beredskapsarbeid. 

Arbeider i tillegg som brannkonstabel i brann -og redningstjeneste. 

 

stine.vinsnesbakk@hmsmelhus.no 

Stine Skilleås
Bedriftssykepleier
Sykepleier. I tillegg til å være fast kontaktperson for en rekke bedrifter, gjennomfører hun helse- og arbeidsmiljøsamtaler, arbeidsrelatert screening som hørselstester og spirometri, vaksinering og bistand ved oppfølging av sykemeldte.

Stine.skilleas@hmsmelhus.no  

 

Ingrid Oskarsson
Naprapat/treningsveileder/veileder arbeidshelse
Kompetanse innen ergonomi, muskel-/skjelettproblematikk, fysisk aktivitet og livsstilsfaktorenes påvirkning. Har erfaring fra prosjekter med fokus på livsstilsendring og frisktrening. Erfaring og kompetanse som instruktør fra gruppeaktiviteter og individuell oppfølging.
Er også sertifisert mammamagetrener – dette innebærer veiledning under graviditet og postpartum. 

Ingrid.oskarsson@hmsmelhus.no 

 

Bjørn Lyngen
Bedriftslege

Medisinsk ansvarlig og har arbeidsmedisinsk kompetanse innen spesialfeltene muskel- skjelettproblematikk, lungesykdommer og psykisk helse. Har arbeidsmedisinsk poliklinikk hvor behov for videre utredning og oppfølging avklares. Bedriftslegen deltar også på aktuelle møter ute hos bedriftene, temamøter, undervisning og som fagkyndig ved mer omfattende risikovurdering.

 

» bjorn.lyngen@hmsmelhus.no

Lene Johannessen
Yrkeshygieniker

Yrkeshygienikeren gjennomfører omfattende risikovurderinger innen det fysiske arbeidsmiljøet og ved spørsmål om kjemisk helsefare. Ved behov for målinger og nærmere utredning av prosesser  for vurdering av eksponeringsgrad, følges dette opp av yrkeshygienikeren. Vår yrkeshygieniker har i tillegg bred kompetanse og lang erfaring med spørsmål om og kartlegging av inneklima.

 

» Lene.johannessen@hmsmelhus.no

Tommy Mangerud

Psykologspesialist

Fast samarbeidspartner innen psykisk arbeidshelse, konflikthåntering og endringsprosesser. I samarbeid og koordinering med fastlege kan individuell oppfølging avtales der dette er et ledd i å forebygge sykefravær, tilstrebe raskere tilbakevending til arbeid, og hvor behovet for arbeidstakeren er å jobbe med mestringsstrategier som et helsefremmende og forebyggende tiltak.
Arbeider som psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi på DPS.  
» post@hmsmelhus.no

Einar Volden
Førstehjelpsinstruktør

Kjører våre kurs og opplæring i hjerte-lunge-redning og bruk av hjertestarter. Samarbeider med HMS-Senteret også i beredskapsarbeid og krisehåndteringsarbeid. Einar er tidligere ambulansesjåfør og har lang erfaring som kursholder.
» post@hmsmelhus.no